Dodací podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Království rybářů, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Království rybářů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo osobní vyzvednutí v prodejně Království rybářů, Koliště 276/59, 602 00 Brno.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Království rybářů, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Objednávky přijaté v jiné měně, nežli v české koruně je stanoven přepočet dle kurzu české národní banky, zákazníkovi je účtován kurz dle ČNB, který je aktuální ke dni převzetí zásilky od dopravce.

Platební podmínky

Způsob úhrady

 1. Dobírkou – při převzetí zboží.
 2. Hotovostní platba – při osobním odběru v prodejně Království rybářů, Koliště 276/59, 602 00 Brno.

Přepočty do cizí měny

Přepočet do cizí měny je pouze informativní. Zákazníkovi je účtován kurz dle ČNB který je aktuální ke dni převzetí zásilky od dopravce.

Dodací podmínky

 1. Zboží lze zaslat na dobírku, nebo je lze osobně vyzvednout v prodejně Království rybářů, Koliště 276/59, 602 00 Brno.
 2. Osobní vyzvednutí je vždy zdarma. Jakmile je zboží připraveno na prodejně Království rybářů, dostanete od nás e-mail s potvrzením, že si zásilku můžete vyzvednout v průběhu následujících 5ti pracovních dní. Po uplynutí 5ti pracovních dní od odeslání e-mailu s potvrzením, je zboží vráceno zpět na sklad.

Dodací lhůta

Zboží dodáváme obvykle od 2–3 pracovních dní, v některých případech se může dodací doba prodloužit.

Doprava

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní společností Geis po celé České republice a na Slovensko.

Poštovné po České republice

Přepravní společností Geis
Do 999,– Kč poštovné 120,–Kč
nad 1.000,– Kč poštovné zdarma

Poštovné na Slovensko

Přepravní společností Geis
Do 1.999,– Kč poštovné 300,–Kč
nad 2.000,– Kč poštovné zdarma

Poštovné ostatní země

Přepravní společností Geis
Dle platného ceníku Geis

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a  zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Ochrana osobních dat

Království rybářů s.r.o. podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu Království rybářů s.r.o. k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu Království rybářů, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.

Co znamená, když je zboží „Skladem“

1. Zboží je skladem v prodejně Království rybářů, Koliště 276/59, 602 00 Brno.
3. Zboží je skladem u našeho dodavatele.

Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude skladem v e-shopu, budete o tomto informováni e-mailem, telefonicky.

*Změna vyhrazena